Anasayfa » ALINTI » Sosyal Medya Aracılığıyla Rıza Üretimi
Sosyal Medya Aracılığıyla Rıza Üretimi

Sosyal Medya Aracılığıyla Rıza Üretimi

Sosyal Medya Aracılığıyla Rıza ÜretimiKapitalist toplumlarda iletişim, medya ve kültür alanı da diğer endüstri dalları gibi kapitalizmin yasalarına göre örgütlenmiştir. (Yaylagül,2008)

İletişim endüstrileri de, kapitalizmin birer aracı olarak, kitlelere neyi, nasıl duyacaklarını ve nasıl algılayacaklarını karar veren, sahiplilk ve egemenlik yapısının kontrolünde olan araçlardır.

Chomsky’e göre kapitalist ülkelerdeki medyanın amacı halka 24 saat propaganda yaparak egemen değerleri topluma aşılamaktır. Çünkü var olan düzenin kendini yeniden üretmesinde ve sürdürmesinde medyanın amacı geniş kitlelerin rızasını üretmektir. (Yaylagül,2008)

Yukarıda anlatılmak istenen özünde şudur:

Sanayii devriminden sonra insanlığın yaşamaya başladığı süreç olan kapitalizm, varlığını etkisini katlayarak devam ettirmektedir. Söz konusu etkinin katlanarak sürmesi için de, çeşitli yollarla tabandaki halka sistemin devamının sağlanması için “aşılama” yapılmaktadır. Aşılamanın farkında olan insan sayısı azdır, çünkü her bir kanaldan maruz kaldığımız etkiler hayatımıza öylesine işlenmiştir ki, eleştirel bakmayı unuttuk. Özellikle her yeni nesilde bu eleştirel yaklaşım git gide yok olmaktadır.

Her ne kadar bazı bilim adamları ve kuramcılar kapitalizmin bir sona yaklaştığını söyleseler de, durum aslında tam tersidir bana kalırsa.

İki yüzyıldır varlığını sürdüren, ve Amerika’nın bu bakımdan “doğru” olan yayılma politikası sayesinde,güçlü konuma geçmesi; teknoloji ve enformasyona verilen önem ile, günümüzde kapitalizim “Elektronik Kapitalizm”e doğru kaymış durumdadır. Bu bakımdan sistemin çok daha fazla güçlendiğini, sözde sağlanan özgürlüklerle de demokrasi ile özdeşleştiğini söyleyenler az değildir.

İnternetin ortaya çıkışı ile birlikte insanların artık çok daha özgür olduklarını haykıran, yeni ve ideale yakın bir kamusal alanın bu sayede oluşabileceğini savunan ve hatta McLuhan’ın Mutlu Küresel Köy’nün oluşmaya başladığını ve tüm insanlığın sevgi içerisinde yaşayacağı hayaline kapılan insan sayısı çok da az değildir.

Tüm bu söylemler güzel olsa da, unutulmaması gereken bir nokta var: internet de, diğer kitle iletişim araçları gibi egemen güçlerin yönetimindedir, her çağda bir egemen güç olacaktır, ve tabandaki halk da, egemen güçlerin diledikleri ölçüde özgürdür. Sınırsız özgürlük denizinde yüzdüğümüzü sandığımız şu zamanlarda bile aslında bu sınırsızlığını sınırı vardır. Bu sınırı görmememizin sebeplerinden biri “sanal sınır” olması olabilir mi?

Bu yeni kapitalist düzenin çok daha hızlı ve etkili bir biçimde yayılmasının en büyük sebebi başlarda askeri amaçlı ortaya çıkartılan bilgisayar teknolojileri ve internettir.

Yazımın ilk başından da belirttiğim gibi, sistemin bir gerekliliği de halkın rızasını üreterek yaşamını sürdürmesidir. İnsanların kendi rızalarıyla bir şeye katılmaları, destek vermeleri veya savunmaları, hayatlarına isteyerek almaları da sistemin sağlamlığı ve ömürü açısından çok önemlidir.

İnternet kullanımına gelene kadar, bu rıza üretimi, tabana kitle iletişim araçlarıyla aşılama yaparak devam etmekteydi. Günümüzde de bu yöntem halen yoğun olarak kullanılsa da, artık çok daha hızlı ve etkinli bir ortağı oldu. internet. Eskiden tek taraflı yapılabilen, ve etkisinini aşılamaya maruz kalan kişinin açıklığına bağlı olan bu süreç, günümüzde bizzat birey tarafından hem kendisinde hem de çevresindekilere yapılmaktadır.

İşte bu aşılama süreci, sosyal medya sayesinde yapılan faaliyetlerin tümüdür.

Biz ona eğlence, arkadaşlarla vakit geçirme, sosyalleşme diyoruz.

Yaptıklarımız aslında çok masum ve zaten günlük hayatta da yaptığımız şeylerdir.

Her ne kadar yeri geldiğinde “kahroslun Amerikan Emperyalizmi desek de, Kapitalizme ” lanetler yağdırsak da, aslında çok büyük bir kısmımız bu sistemin çarklarından biriyiz ve tam olarak da neyin ne olduğunu bilemiyoruz. Bilememek çok normal çünkü insanların yönetilebilmeleri için, az bilmeleri şarttır.

Sosyal Medya ve Rıza Üretimi

Geleneksel iletişim araçlarıyla bizlere ancak çeşitli reklam yollarıyla bir ürün veya hizmet tanıtılabiliyordu. Ekme (Gebner, Ekme Kuramı)/ aşılama ne kadar başarılı olursa, tüketici de tanıtılan hizmet veya ürüne o kadar çok ve hızlı yönlendirdi. Bunun dışında kullanıcıların birbirlerine yaptıkları yorumların elbet etkisi oluyordu ancak sınırlar çok daha dardı. Sosyal Medya ile bu sınırları genişledi.

Bu açıdan baktığınız zaman da, markaların pazarlama stratejilerini yeni trendi takip ederek oluşturmaları durumunda, çok daha kolay,hızlı,etkili ve ucuz bir şekilde hizmet veya ürünlerine destekçi ve tüketici bulabilecekleri görülüyor.

Sosyal Medya’nın etkin kullanımı sayesinde, kullanıcı, kendi rızasıyla ilgisini çeken sanal bir kampanyaya katılabilir, yorumlarını bırakabilir, hediye kazanmak için yarışabilir ve çevresini de tüm bu sürece dahil edebilir.

Yönetilmesi ve takip edilmesi zor bir alan olsa da, markalar için gözde bir “yeni doğan” olduğu kuşkusuz.

Daha çok tüketim mantığıyla bir şekilde varlığını sürdürmek zorunda olan sistemde belki de ilk kez, nihai kullanıcı bu kadar net bir şekilde hem üretici hem tüketici konumundadır.

Sosyal medyada sürdürülen kampanyalar sayesinde, kendi rızasıyla pazarlama faaliyetlerinin içerisinde yer alan tüketici, aynı zamanda ilgi duyduğu marka,ürün ve hizmetlere karşı da “brand lover” konumuna geçmektedir. Hatta bu sevgiyi abartıp, sorun veya eleştiri geldiği zaman, markadan önce savunucusu olup, şiddetle karşı tarafın fikrini değiştirmeye çalışabiliyorlar.

Bir marka için bundan daha güzel ne olabilir ki?

Yazının ilk bölümünde eleştirel bir bakışla sisteme çok üstün körü bakıldıysa da, şu anda bu sistemin içerisinde olduğumuza göre, herkesin üzerine düşen iki seçenek var:

Ya oyunu kurallarına göre oynarsın, hızlı hareket edersin, ya da çarkın dışında kalırsın.

Seçim senin…

Hakkında sosyalmedyapazarlama

Check Also

MarkeFront, T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına Etkili Sosyal Medya Kullanımı Eğitimi Verdi

MarkeFront, T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına Etkili Sosyal Medya Kullanımı Eğitimi Verdi

MarkeFront, T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) personeline yönelik düzenlenen kurumsal iletişim eğitimleri kapsamında “Etkili ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir